Κλείνει οριστικά η ΑΕΠΙ

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ. Η επόμενη μέρα.
..
Ο λόγος είναι πως η «ΑΕΠΙ – Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» παραβίασε τις υποχρεώσεις της για το χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησής της πριν και κατά την έναρξη ισχύος του ν.

Διαβάστε την συνέχεια...